Meanings of espectre visible in Catalan

Usage of espectre visible in Catalan
1
2
3
4

Zoom in "espectre visible"

Used as
Noun · Adjective

From Wikipedia

L'espectre visible és la regió de l'espectre electromagnètic que l'ull humà és capaç de percebre. A la radiació electromagnètica en aquest r... See more Even more