Meanings of oficina in Catalan

Usage of oficina in Catalan
1
2
3
4

Zoom in "oficina"

Used as
Noun
Used in
Valencia · Balearic Islands · Catalonia
Most used in
1850

From Wikipedia

Una oficina és un lloc destinat a la feina administrativa. Per extensió s'aplica també a dascun dels organismes centrals creats per a l'apli... See more Even more