Meanings of adoració in Catalan

Usage of adoració in Catalan
1
2
3
4

Zoom in "adoració"

Used as
Noun
Used in
Catalonia · Valencia
Most used in
1950

From Wikipedia

L'Adoració és l'acte de tributar culte a una divinitat. En general es refereix als actes de pregària, honoració, o devoció, típicament dirig... See more Even more